Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

DIm iz dimnika Natisni

09. januar 2019 ob 08:42


Katera inšpekcija obravnava kurjenje na drva in dime iz dimnika?

Hvala, lp.


Odgovori (1)

24. januar 2019 ob 09:44

Kurjenje na drva in meritve oziroma ustreznost malih kurilnih naprav opravljajo dimnikarska podjetja, ki imajo za to ustrezna pooblastila. nadzor nad njihovim delom pa ima inšpekcija za okolje.

v skladu z novim zakonom o dimnikarskih storitvah je nastal problem, da si lahko lastnik kurilne naprave izbere kateregakoli dimnikarja za opravljanje predpisanih storitev. Inšpektor pa, če ne ve konkretnega naslova lastnika kurilne naprave ne ve, kateri izvajalec opravlja pri zavezancu storitve.

Če dimnikar ugorovi v kurilni napravi pomankljivosti, lastniku odredi odpravo le teh, če zavezanec ne odpravi napak in naprava ni varna za obratovanje prepove njeno uporabo. O svojih ugotovitvah obvesti inšpekcijo za okolje, ki v zvezi s prekrški izvaja prekrškovne postopke.