Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Kaj kurijo ??? Natisni

11. februar 2019 ob 13:24
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Spoštovani,prosim,če kdo preveri kaj kurijo v Maistrovi ulici 15.Namreč ob večerih in čez vikend te duši in pečejo oči,ko greš skozi naselje.Čez dan je dokaj vredu,včasih celo lepo"zadiši" po drveh.Samo ne pisat,da bo preveril dimnikar.Imajo lokalnega dimnikarja,ki vse rešuje.Lepo Vas pozdravljam


Odgovori (1)

12. februar 2019 ob 14:15

 Pozdravljeni!

Vsi postopki v zvezi z delovanjem kurilnih naprav, uporabe goriv  in emisij iz malih kurilnih naprav so v pristojnosti dimnikarjev in državnih inšpekcijskih služb (inšpektorat RS za okolje).

Zakon o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) v 13. členu pooblašča dimnikarja, da izvaja tudi  meritve zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi z dimnimi plini, v 27.členu pa pooblašča Inšpektorat pristojen za okolje za izvajanje nadzora nad določbami tega člena.

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (UL RS, št. 77/17) v 39. členu pooblašča inšpekcijo pristojno za okolje, da ob izpolnjenih pogojih, lahko  odredi tudi  izvedbo  izrednih meritev emisij snovi z dimnimi plini.

Na podlagi veljavne zakonodaje za ta navedena  področja občina nima  pristojnosti oziroma zakonskih pooblastil.

Vašo pritožbo morate  nasloviti na Inšpektorat RS za okolje, območna enota Celje, Krekov trg 9, Celje,  telefon: 03 425 27 11, e- naslov: irsop.oe-ce@gov.si.

Lep pozdrav.