Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Poroka z državljanom Avstrije Natisni

11. februar 2019 ob 13:21


Spoštovani,

sem državljanka Slovenije, poročila pa se bom z avstrijskim državljanom. Oba imava stalno prebivališče v Avstriji. Poročiti se želiva v Sloveniji.

Glede poroke v Sloveniji me zanima naslednje:
1. Katere dokumente potrebujeva oba za sklenitev zakonske zveze v Sloveniji?
2. Katere dokumente je treba prevesti v slovenski jezik?
3. Katere prevode dokumentov mora overiti sodni tolmač? Kje mora imeti ta sodni tolmač sedež – v Avstriji ali Sloveniji? Brala sem nekaj o dvostranskem sporazumu in Haaški konvenciji (vendar ne vem poznam sporazumov med Slovenijo in Avstrijo) ter o žigu Apostille (na kar se tudi ne spoznam).
4. Moj zaročenec zna deloma slovensko. Ali mora biti ob sklenitvi zakonske zveze prisoten sodni tolmač, mora biti zaprisežen v Sloveniji ali Avstriji? Ali pa je dovolj, da je prisoten univerzitetno diplomirani prevajalec ali tolmač slovenske ali avstrijske univerze? Jaz sem namreč sama prevajalka in imam nekaj znancev/poročnih gostov, ki delajo na tem področju, zato me zanima, kakšen je postopek.
6. Ali je ob civilnem obredu v Sloveniji nujna prisotnost prič?
7. Kako dolgo je treba čakati od vložitve vloge do obreda sklenitve zakonske zveze?
8. Zanima me tudi strošek civilne poroke na uradni dan na upravni enoti (npr. Celje, Šentjur, Podčetrtek, Rogaška) in kateri dnevi ter ure so mogoči. Poleg tega prosim, da mi sporočite strošek obreda na zunanji lokaciji med uradnimi urami ali kdaj drugič med tednom kot tudi strošek za obred na zunanji lokaciji ob koncu tedna.

Že vnaprej najlepša hvala za odgovore.

Lepo vas pozdravljam.


Odgovori (1)

13. februar 2019 ob 07:38
Posredujemo vam informacijo za prijavo sklenitve zakonske zveze na območju UE Celje. Za sklenitev zakonske zveze na področjih ostalih upravnih  enot,  se morate pozanimati pri pristojni upravni enoti.
 Prijava za sklenitev zakonske zveze
 Za sklenitev zakonske zveze se bodoča zakonca prijavita pri Upravni enoti Celje, na Referatu za državljanstvo, matične zadeve, javni red in tujce oddelka za upravne notranje zadeve, na Ljubljanski cesti 1 v Celju, v sobi št. 2 /pritličje, kjer dobita tudi podrobnejše informacije o sklenitvi zakonske zveze in o prostih terminih.
Sklenitev zakonske zveze v uradnem prostoru, prijavita zakonca najman  10 dni pred predvidenim terminom. Datum si lahko izbereta sama, uro pa  določimo mi. Zakonske zveze v uradnih prostorih sklepamo   ob sredah in sobotah. Uradna prostora sta:
v Celju Prothasijev dvorec in
na Dobrni vila Higiea.
 
Uradne ure za informacije in prijavo na UE Celje so:
·    v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure,
·    v sredo od 8.00 do 18.00 ure,
·    v petek od 8.00 do 13.00 ure.
 
Za prijavo sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca potrebujeta osebni dokument.Priče niso več obvezne. Če je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, predloži tudi dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze.
 Sklenitev zakonske ali partnerske zveze s tujcem
Zakonsko zvezo lahko v Sloveniji sklenete tudi s tujcem, ki mora predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):
·         izpisek iz rojstne matične knjige (navadni ali mednarodni - za medanrodnega ne potrebujete  prevoda)
·         potrdilo o samskem stanu,
·         potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan je bodoči zakonec, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze (če ga država izdaja),
·         dokaz o državljanstvu (potna listina).
  Potrdila morajo biti prevedena v slovenski jezik od  uradenga sodnega tolmača. Informacijo o  sodnih  tolmačih  pridobobite sami.
Če  eden izmed partnerjev ne razume slovenskega jezika, mora ob prijavi  in seveda na sami sklenitvi zakonske zveze prisostvovati prevajalec.
Prevajalec ne more biti stranka, soupravičenec ali sozavezanec, priča,  pooblaščenec ali zakoniti zastopnik stranke. S stranko ne sme biti v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, da ni skrbnik, posvojitelj , posvojenec ali rejnik.
  Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov
 Bodoča zakonca se lahko odločita tudi za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa določenega za uradne prostore.

S pisno vlogo, v kateri navedeta pomembne razloge, bodoča zakonca zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov. Pomembni razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih.

Glede na možnosti upravne enote, se sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov in izven časa določenega za uradne prostore, izjemoma lahko dovoli tudi iz drugih razlogov, ki jih bodoča zakonca navedeta v pisni vlogi. K vlogi priložita poleg zahtevanih listin tudi soglasje za uporabo lokacije za slovesno sklenitev zakonske zveze. Taka sklenitev zakonske zveze predstavlja povečane stroške, ki jih krijeta bodoča zakonca. Dodatni stroški se določijo z odločbo, s katero se dovoli sklenitev zakonske zveze. Strošek  sklenitve zakonske zveze  zunaj uradnega prostora ali časa sta dolžna poravnati v znesku 170,00 na račun Upravne enote Celje.

Za uradno dejanje sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov bodoča zakonca zagotovita mizo in primerno število stolov za udeležence.  Skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo, mora biti v prostoru postavljen tudi državni simbol.
 Vlogo za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa določenega za sklepanje zakonskih zvez v uradnih prostorih je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze.
  Če želita skleniti zakonsko zvezo na območju UE Celje, so informacije  na telefon 03 42 65 318.
 Lp