Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Prodaja kmetijskega zemljišča Natisni

14. maj 2019 ob 12:00


Pozdravljeni

Na vas se obračam z vprašanjem glede nakupa kmetijskega zemljišča.

Ali obstajajo kakšni roki, v katerem mora sprejemnik ponudbe prodajalcu ponuditi kupoprodajno pogodbo, oz nakazati plačilo kupnine?

Postopek je bil na EU končan, kupec je dobil odločbo o odobritvi pravnega posla (je uveljevljal predkupno pravico), vendar k prodajalcu še prišel skleniti kupoprodajne pogodbe (pri vlogi za odobritev pravnega posla ni bila priložena, v tej fazi niti ni potrebna).
Tudi prodajalec kupca ni pozval k plačilu kupnine (prodajalec bi rad videl da se zemljišče ne bi prodalo).

Hvala za odgovor.

lep pozdrav

Jaka


Odgovori (1)

17. maj 2019 ob 08:24
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2 in št. 58/12, 27/16 in 79/17 – v nadaljevanju ZKZ), kot materialni predpis, ki določa postopek prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami, roka, v katerem bi moral sprejemnik ponudbe prodajalcu ponuditi v podpis kupoprodajno pogodbo oz. mu nakazati plačilo kupnine,  ne določa. Sprejemnik ponudbe mora po  spremembi ZKZ iz leta 2016 na upravno enoto  v roku 30 dni od dneva, ko je ponudba odvisela na oglasni deski, vložiti samo vlogo za odobritev pravnega posla, kateri pa ni več potrebno obvezno priložiti kupoprodajne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki. Zavezovalni pravni posel med prodajalcem in kupcem je namreč  nastal že takrat, ko je sprejemnik ponudbe - kupec na upravno enoto pravočasno podal pisno izjavo o sprejemu ponudbe, vendar pa je  tak pravni posel sklenjen pod odložnim pogojem odobritve s strani upravne enote.V kolikor je postopek odobritve  pravnega  posla  na upravni enoti že dokončno in pravnomočno zaključen v korist sprejemnika ponudbe, ki je uveljavljal  predkupno pravico in v postopku odobritve pravnega posla uspel, lahko le-ta zaradi nesklenitve  kupoprodajne pogodbe  z zemljiškoknjižnim dovolilom  v pisni obliki (ker prodajalec zemljišča dejansko noče prodati njemu), sproži sodni postopek, to je da s tožbo od prodajalca zahteva izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila, saj se drugače kupec ne more vpisati v Zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnine.