Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zarasle stopnice II. Natisni

15. julij 2019 ob 08:24
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Mestna občina Celje


Odgovor Ministrstva za okolje in prostor je več kot jasen, se pravi je v vaši pristojnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Čiščenje in košnje brežin Savinje, ki je vodotok I. reda, zagotavlja država v okviru rednega vzdrževanja vodotokov. Izvaja ga Direkcija RS za vode oz. koncesionar javne službe upravljanja z vodami, ki je NIVO EKO d.o.o.. Izvaja se enkrat do dvakrat letno kolikor je potrebno zaradi vzdrževanja neporaslosti brežin. Dodatne košnje, za potrebe vzdrževanja poti, holtikukturnih ureditev in podobno pa izvaja Mestna občina Celje.


Odgovori (1)

02. avgust 2019 ob 13:12

Spoštovani!

 

Na Mestni občini Celje si prizadevamo, da bi bilo naše mesto čisto, zeleno in urejeno.

Košnjo vseh javnih površin izvajamo z Režijskim obratom in v sodelovanju z zaposlenimi v javnem podjetju Simbio d.o.o.

V Režijskem obratu Mestne občine Celje so zadolženi za košnjo trave na območju, ki je veliko okoli 76 hektarov, za obrezovanje žive meje, odstranjevanje zeli ob drevoredih, postavljanje urbane opreme (klopi, koše za smeti, opozorilne table za lastnike psov…), za opravljanje vzdrževalnih del na športnih in otroških igriščih ter na Mestnem pokopališču Celje. Na Šmartinskem jezeru praznijo koše za smeti, opravljajo različna vzdrževalna dela in čistijo okolico sprehajalnih poti. Travo kosijo tudi v Spominskem parku Teharje in na brežinah manjših vodotokov, ki so v pristojnosti države, nikakor pa se od njih ne more pričakovati, da bi ob svojem delu kosili tudi brežine reke Savinje.

Prav tako se to ne more pričakovati od zaposlenih v javnem podjetju Simbio, ki kosijo travo na območju velikem 280.000 kvadratnih metrov, sadijo in zalivajo cvetje ter med drugim urejajo zasaditve v krožiščih.

 

Lep pozdrav.