Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Gradnja nadstreška Natisni

14. avgust 2019 ob 17:33
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani. K obstoječi hiši bi nardi zgradili nadstrešek nad teraso v velikosti 25 - 30 m2. Nadstrešek bo narejen iz kovinske konstrukcije. Zanima me kakšno dovoljene potrebujem pred izgradnjo le-tega?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Mija


Odgovori (1)

20. avgust 2019 ob 10:45

Po Uredbi o razvrščanju objektov lahko spada nadstrešnica s tlorisno površino nad 20 m2 do 50m2 med nezahtevne objekte, ki se lahko gradijo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Nadstrešek kot nezahtevni objekt se lahko dotika, ne sme pa biti konstrukcijsko povezan z osnovnim objektom (v vašem primeru z obstoječo stanovanjsko hišo) in mora izpolnjevati splošna merila: ima samo eno etažo (pritličje), višina objekta ne presega 6 m, nosilni razpon ne presega  5 m. Stranka vloži zahtevo na predpisanem obrazcu na pristojni upravni enoti in priloži dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, ki jo natančneje opredeljuje 26. čl. Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Predložiti pa je treba tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti takšno mnenje, ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne infrastrukture. Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti je občina, na območju katere se nahaja nameravana gradnja.

 

Če pa predviden objekt presega merila za nezahteven objekt (ni samostojen objekt in je konstrukcijsko povezan z osnovnim objektom, ne izpolnjuje splošnih meril in meril iz priloge 1 iz navedene uredbe), spada takšen objekt med manj zahtevne objekte, za katerega si mora investitor pridobiti na pristojni upravni enoti gradbeno dovoljenje. Stranka vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na predpisanem obrazcu in priloži dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora biti izdelana v skladu z 8. čl. prej navedenega pravilnika ter mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

 

Glede na to, da mora biti vsak poseg v prostor skladen z določili prostorskega izvedbenega akta, predlagamo, da najprej preverite na pristojni občini, če je postavitev tovrstnega objekta možna in pod kakšnimi pogoji.