Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za slovensko Natisni

14. avgust 2019 ob 17:33
Področje: Promet  |  Ureja: Upravna enota Celje


Živim v tujini, članici EU, kjer imam prijavljeno stalno prebivališče. Zamenjal sem slovensko vozniško dovoljenje za tuje vozniško dovoljenje.
Imam pa se namen vrniti v Slovenijo. Kakšen je takrat postopek zamenjave tujega vozniškega dovoljenja nazaj v slovensko.
Hvala za odgovor.


Odgovori (1)

19. avgust 2019 ob 13:14
Spoštovani !
 Postopek uporabe in zamenjave tujega vozniškega dovoljenja v Republiki Sloveniji ureja Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 43/19) v svojem 66. in 67. členu oziroma v 68. členu zamenjavo vozniškega dovoljenja izdanega v drugi državi članici Evropske unije, Liechensteinu, Norveški ali Islandiji.
 Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja  vozniško dovoljenje izdano v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če dokaže, da je v državi, ki je izdala vozniško dovoljenje, izpolnil pogoj običajnega prebivališča ali je študiral v tej državi najmanj šest mesecev.
 Po določbi 4. točke 2. člena ZVoz-1 je običajno prebivališče je kraj, v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu zaradi osebnih in poklicnih vezi ali v primeru osebe brez poklicnih vezi zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med to osebo in kra­jem, v katerem živi. Za običajno prebivališče osebe, katere poklicne vezi so v drugem kraju kakor njene osebne vezi in ki zaradi tega živi v različnih krajih v dveh ali več državah, se šteje kraj njenih osebnih vezi, če se ta oseba redno vrača v ta kraj. Kadar oseba živi v državi, da bi izpolnila nalogo z določenim trajanjem, ni treba, da je ta zadnji pogoj izpolnjen. Obiskovanje univerze ali šole v drugi državi ne pomeni prenosa običajnega prebivališča.