Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Overjeno soglasje pri notarju Natisni

07. oktober 2019 ob 09:33
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali je res, da je potrebno v primeru, ko je pri izdaji gradbenega dovoljenja potrebno soglasje soseda - mejaša, da mora podpis tega soseda - mejaša na soglasju overiti notar in da ne velja več neoverjen podpis na soglasju? Od kdaj dalje to velja in v katerem zakonu to piše?

Hvala, lp.


Odgovori (1)

09. oktober 2019 ob 10:18

Gradbeni zakon v 39. čl. določa, da lahko investitor v postopku izdaje gradbenega dovoljenja predloži pisno izjavo stranke (tudi soseda mejaša), da se strinja z nameravano gradnjo in to kadarkoli do izdaje gradbenega dovoljenja. Stranka se mora v izjavi izrecno sklicevati na dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja, z navedbo številke in datuma njene izdelave. V tem primeru se stranka ne vključuje v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, temveč se ji gradbeno dovoljenje samo vroči. Zakon ne določa, da mora biti takšna pisna izjava overjena.