Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Socialna pomoč Natisni

22. november 2010 ob 11:45


Pozdravljeni!

Zanima me, želim prijaviti na upravni enoti ločeno gospodinjstvo v hiši, kjer pod mano živijo tudi moji starši, saj sam plačujem del položnic. Kako to vpliva na višino socialne pomoči, saj sem prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, ali bom prejemal višjo socialno pomoč. Zanima me tudi, kako se preverja ločeno gospodinjstvo (mora biti ločen vhod, kako je s plačilom položnic, ki ne prihajajo na mene, temveč na starše)?


Odgovori (2)

22. november 2010 ob 13:47

Pozdravljeni,

 Prijavite lahko bodisi samostojno bodisi skupno gospodinjstvo, v katerem je poleg vas včlanjen še en ali več članov gospodinjske skupnosti. Skupno gospodinjstvo je torej sestavljeno iz nosilca in članov gospodinjstva, ki imajo določeno razmerje do nosilca.

Če prijavljate spremembo pripadnosti gospodinjski skupnosti osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, ki je opremljen s fotografijo, na podlagi katerega upravna enota preveri vašo istovetnost. Prijavi spremembe pripadnosti gospodinjske skupnosti morate posredovati še naslednje podatke:
- priimek in ime,
- EMŠO,
- spol,
- kraj rojstva,
- naslov stalnega prebivališča,
- datum izjave in izjavo, ali na naslovu prebivate sami v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu stanovanjske enote, ali pa v skupnem gospodinjstvu z ostalimi člani.

 Ločeno gospodinjstvo ne preverjamo, saj na upravni enoti podate izjavo s katero jamčite, da živite v svojem gospodinjstvu.

 Odgovor kako je ločeno gospodinjstvo vezano na višino socialne pomoči, vam bo dal Center za socialno delo Celje.

Lepo pozdravljeni, 

25. november 2010 ob 14:51
Pozdravljeni!

Na podlagi 31.čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur.list RS št. 3/07 z dne
12.01.2007-uradno prečiščeno besedilo) se denarna socialna pomoč dodeli v
nižjem znesku samski osebi, ki ima prijavljeno stalno ali začasno
prebivališče na istem naslovu oziroma dejansko biva z osebami, ki niso
družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za
preživljanje. Dovolj lastnih sredstev za preživljanje pomeni, da njihov
lastni dohodek presega minimalni dohodek, ki bi jim pripadal, če ne bi imeli
drugih dohodkov.
V kolikor želite več informacij se zglasite na Centru za socialno delo
Celje, Opekarniška 15b v času uradnih ur in sicer:
- ponedeljek   od 8.do 12. ure in od 13. do 15.ure
- sreda           od 8. do 12. ure in od 13. do 17.ure
-petek            od 8. do 12. ure

Lepo pozdravljeni!

strokovna delavka za področje denarno socialnih pomoči