Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Travnik Natisni

23. april 2020 ob 12:11


Pozdravljeni.
Sosed je lastnik travnika, ki ga že dolgo časa ne kosi tako, da sedaj iz tega travnika nastaja gozd.
Tudi sam zaradi službenih obveznosti razmišljam, da bi travnik nehal kositi in ga spremenil v gozd. Kako spremenim vrsto rabe? je dovolj tako, da travnik neham kositi in čez nekaj let je potem to gozd? Prosim za informacijo, da ne bi pri tem kršil zakonskih določil.
Peter


Odgovori (1)

24. april 2020 ob 14:58

Spoštovani!

Zakon o kmetijskih zemljiščih v 2. členu opredeljuje kmetijska zemljišča kot zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo in so kot kmetijska zemljišča določena v prostorskih aktih lokalnih skupnosti (občinskih prostorskih načrtih) in tudi zemljišča, ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena za nekmetijsko namensko rabo in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (evidenca dejanske rabe zemljišč) uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine.

V kolikor vaša zemljišča izpolnjujejo zgoraj zapisane opredelitve, ste, v skladu s 7. členom istega zakona, kmetijska zemljišča dolžni obdelovati kot dober gospodar ter preprečevati njihovo zaraščanje.

Opustitev obdelave kmetijskih zemljišč predstavlja kršitev veljavne zakonodaje in je v nasprotju s strategijo Republike Slovenije, ki stremi k ohranjanju ter povečevanju obsega kmetijskih zemljišč.

Milena Svet, IRSKGLR, OE Celje