Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dovoljenje - igrišče za odbojko na mivki Natisni

12. junij 2020 ob 08:51
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni,

Ali je za izdelavo igrišča za odbojko na mivki potrebno kakšno posebno dovoljenje? Ga je mogoce postaviti na kmetijskem zemljišču?


Odgovori (1)

15. junij 2020 ob 14:47

Spoštovani.

Po Uredbi o razvrščanju objektov spada igrišče za odbojko med športna igrišča, igrišča za športe na prostem, s klasifikacijo 24110.

Glede na površino igrišča lahko spada takšno igrišče med:

enostavne objekte, če znaša površina do 100 m2 , brez grajenih tribun,

nezahtevne objekte, če znaša površina do 1.000 m2, brez grajenih tribun,

manj zahtevne objekte, če znaša površina nad 1.000 m2 do 5.000 m2,

zahtevne objekte, če znaša površina nad 5.000 m2, z nepokritimi grajenimi tribunami, ki nimajo narave stavbe, za 5.000 obiskovalcev in več.

Enostaven objekt se lahko gradi brez gradbenega dovoljenja, za nezahteven objekt je treba imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, ki ga izda pristojni upravni organ na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte. Manj zahteven in zahteven objekt se lahko gradita na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga izda pristojni upravni organ na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor mora pred pričetkom gradnje objekta, ki se gradi na podlagi gradbenega dovoljenja, pri pristojnem upravnem organu prijaviti začetek gradnje.

Glede na to, da gradnja objekta, če je zanjo treba pridobiti gradbeno dovoljene ali ne, ne sme biti v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, predlagamo, da na pristojni občini najprej preverite, če je gradnja tovrstnega objekta na predvidenem zemljišču mogoča in pod kakšnimi pogoji.