Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zdravstveno zavarovanje kot občan Natisni

17. junij 2020 ob 13:16
Področje: Zdravstveno varstvo  |  Ureja: ZZZS OE Celje


Pozdravljeni.

Z naslednjim študijskim letom ne bom imel statusa študenta, ne bom pa še zaposlen, ker bom pavziral in nato nadaljeval študij.
Kako se lahko v tem primeru zdravstveno zavarujem?
Hvala in lep pozdrav.


Odgovori (2)

17. junij 2020 ob 14:17

 

Spoštovani!

 

V vašem primeru imate po prenehanju statusa študenta dve možnosti, in sicer:

 

- se zavarujete kot oseba z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če ne izpolnjujete pogojev za kateri drug status po 15. členu ZZVZZ- zavarovalna podlaga 048.

 

V tem primeru si sami plačujete prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (mesečno 26,13 EUR). Prijavo v zavarovanje opravite na ZZZS sami z obr. M1 (najdete ga na spletni strani ZZZS). Za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja imejte s sabo tudi zdravstveno kartico in osebni dokument.

 

ali kot

 

- oseba, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ni zavarovanec iz drugega naslova - zavarovalna podlaga 099.

 

V tem primeru prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plača občina. V ta namen je potrebno vložiti vlogo na Center za socialno delo (CSD), kjer v postopku ugotovijo, če za ta status izpolnjujete pogoje. V primeru pozitivno rešene vloge, bo prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravil CSD.

 

 

 

V obeh primerih je potrebno, če ne želite doplačevati za storitve, zdravila in medicinske pripomočke, skleniti tudi zavarovanje za del, ki ga obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije (pri statusu družinskega člana - otroka, ki ga imate sedaj, je vse krito 100% v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato dodatnega zavarovanja še ne potrebujete).

 

Če boste brez dohodkov, lahko na istem obrazcu kot za obvezno zdravstveno zavarovanje, vložite vlogo na CSD tudi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če bo vloga zavrnjena in ne boste oproščeni plačila tega zavarovanja, ga lahko sklenete na komercialnih zavarovalnicah Vzajemni, Triglavu ali Savi. Vas pa opozarjamo, da pridobite pravico s 1. dnem v naslednjem mesecu po vložitvi vloge. To pomeni, da boste v primeru, da boste vlogo oddali 3.10.2020 in bo ugodena, imeli pravico šele od 1.11.2020 dalje, zato poskrbite za pravočasno oddajo vloge, v vašem primeru pred 30.9., ko vam poteče status študenta. 

 

 

 

Za morebitne dodatne informacije pokličite na 03 42 02 200.

 

 

 

Lep pozdrav.

 

mag. Sergeja Travner

 

vodja oddelka I, ZZZS

 

 

 

17. junij 2020 ob 14:21
če boste pridobili nazaj status študenta in če še ne boste stari več kot 26 let, opravi prijavo na enak status, kot ga imate sedaj, eden od vaši staršev z obr. MDČ. Odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če si ga boste plačevali sami, kot tudi iz dodatnega zavarovanja, morate javiti sami.