Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Overitve Natisni

02. december 2010 ob 07:57
Področje: Razno  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali mi lahko overite tudi dokument, ki je npr. v kitajski ali arabski pisavi?


Odgovori (1)

03. december 2010 ob 12:19
Overitev podpisa na listini
Pri overitvi podpisa se mora uradna oseba seznaniti z vsebino listine samo toliko, kolikor je potrebno, da izpolni  elektronsko  overitev in potrdilo o overitvi. Če uradna oseba ne razume jezika, v katerem je listina napisana, lahko odredi, da listino prevede sodni tolmač. Dejstvo, da je listina prevedena se vpiše v potrdilo o overitvi in v evidenco (pod rubriko »Opombe«).
 Overitev prepisa ali kopije dokumenta
če uradna oseba ne razume jezika, v katerem je listina napisana, lahko odredi, da primerja prepis ali kopijo z izvirno listino sodni tolmač. Če ne razume jezika, v katerem je listina sestavljena, lahko overi le njeno kopijo, ki jo naredi sama.