Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Brezplačna cestnina Natisni

29. april 2021 ob 13:51
Področje: Promet  |  Ureja: Upravna enota Celje


Kako do brezplačne letne takse za cestnino pri registraciji vozila pogoji


Odgovori (1)

30. april 2021 ob 13:10

Zakon o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) v 8. členu določa, da se letna dajatev ne plačuje za:

 

motorna vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor;

traktorje in traktorske priklopnike;

kolesa z motorjem oziroma lahka dvokolesna vozila na motorni pogon, trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm oziroma trikolesne mopede in lahka štirikolesa oziroma lahke štirikolesnike;

lahke priklopnike, katerih največja dovoljena masa ne presega 750 kg;

vozila, ki se uporabljajo za obrambo, Slovensko vojsko, Civilno zaščito ter intervencijska vozila gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe, podvodne reševalne službe, službe za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju in ekološkega laboratorija z mobilno enoto;

policijska vozila;

gasilska vozila;

vozila nujne medicinske pomoči;

starodobna vozila, ki so nacionalno bogastvo;

vozila diplomatskih predstavništev in konzulatov, razen konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, ter članov njihovega osebja, ki niso državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;

vozila misij tujih držav, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ter oseb, zaposlenih v njih, ki niso državljani ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zakon o dajatvah za motorna vozila nadalje v 9. členu določa, da se oprostitev plačila letne dajatve lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila iz tega odstavka uporabljajo za prevoz:

 

oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;

oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;

oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in

otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.

 

Za bolj konkretne informacije pokličite na tel.št. 03 4265 358 ali pišete na e-naslov ue.celje@gov.si.

 

Lep pozdrav.