Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Nadstrešek Natisni

25. oktober 2021 ob 14:11
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Nameravam postaviti leseni naddtrešek velikosti 4x6m.
Kakšna dovoljenja potrebujem?
Nadstrešek bo stal 10m od stanovanjske hiše in bo odprtega
tipa.


Odgovori (1)

29. oktober 2021 ob 09:03

Po Uredbi o razvrščanju objektov spada nadstrešnica s tlorisno površino nad 20 m2 do 50m2 med nezahtevne objekte, ki se lahko gradijo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Stavba je nezahteven objekt, če izpolnjuje poleg navedenih meril iz priloge 1 tudi splošna merila iz navedene uredbe: ima samo eno etažo (pritličje), višina objekta ne presega 6 m, nosilni razpon ne presega  5 m.

Stranka vloži zahtevo na predpisanem obrazcu na pristojni upravni enoti in priloži dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, ki jo natančneje opredeljuje 26. čl. Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Predložiti pa je treba tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti takšno mnenje, ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne infrastrukture. Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti je občina, na območju katere se nahaja nameravana gradnja.

Glede na to, da mora biti vsak poseg v prostor skladen z določili prostorskega izvedbenega akta, predlagamo, da najprej preverite na pristojni občini, če je postavitev tovrstnega objekta možna in pod kakšnimi pogoji.