Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

podaljšanje za stalno bivanje Natisni

05. april 2023 ob 11:07
Področje: Državljanstvo  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdrqvljeni..Prosim mi pišite koje dokunente potrebujem za podaljšanje za stalno bivanje..
Moje začasno dovoljenje ističe na
15.06.2023 godine..hvala in l.p.


Odgovori (1)

05. april 2023 ob 14:19

Pozdravljeni.

Vlogi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje je potrebno po trenutno veljavni zakonodaji priložiti: 

fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij; potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca; dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, kadar tujec navede, da v Republiki Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan; dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje; potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca; po 27. 4. 2023 dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja slovenskega jezika na osnovni ravni A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru1, kar je lahko:  dokazilo o sprejemu v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo v slovenskem jeziku; ali  dokazilo o končanem šolanju na kateri koli stopnji v Republiki Sloveniji; ali dokazilo o končani osnovni ali srednji šoli s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah; ali dokazilo, da je tujec starejši od 60 let; ali spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru; ali potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru v primeru polnoletnega tujca, ki je nepismen, vendar se govorno sporazumeva v slovenščini.

V postopku bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila naslednje podatke: o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji; iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na območju Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register Republike Slovenije; o obveznem zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji, kadar tujec pri dokazilu o zdravstvenem zavarovanju navede, da je v Republiki Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovan; iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje;  iz evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi v Republiki Sloveniji; o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih vodi pristojno sodišče; iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o zapadlih neplačanih davčnih obveznostih in o davčnih prekrških, ki so označeni kot davčna tajnost.