Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Sprememba imena in priimka Natisni

31. marec 2010 ob 12:00


Z ženo bi rada spremenila ime in priimek. Ali lahko to storiva? Kakšni so pri tem stroški?


Odgovori (1)

31. marec 2010 ob 12:37
Osebno ime ali samo priimek ali ime se lahko spremeni na prošnjo polnoletnega državljana.
O prošnji za spremembo osebnega imena odloča upravna enota, pri kateri je bila prošnja vložena.
 Zadržki za spremembo osebnega imena so:
- Sprememba osebnega imena, priimka ali imena se ne dovoli osebi, ki je bila  pravnomočno obsojena  za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe.
- Če je osebno ime, priimek ali ime spremenjeno osebi, zoper katero teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, je treba v treh dneh od veljavnosti spremembe o tem obvestiti pristojno sodišče.
- Podatke iz kazenske evidence in podatke o kazenskem postopku lahko v skladu z določbami  petega  odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, pristojni organ pridobi ali preveri sam, če prosilec oziroma prosilka navedenih dokazil ne priloži k prošnji za spremembo osebnega imena ali če dvomi v verodostojnost dokazil, ki jih je prosilec priložil.
 Sprememba osebnega imena na podlagi odločbe velja za polnoletno osebo od dneva vročitve odločbe.
 Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca znaša taksa 42,54 €, za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena se plača dvakratna vrednost takse.