Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

dovoljenje za prebivanje - vprašanje 2 Natisni

14. februar 2011 ob 07:31


Pa še zakon o tujcih, ki navaja:

8. člen

(dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo)

(1) Tujec mora za vstop v Republiko Slovenijo, poleg veljavne potne listine iz 7. člena tega zakona, imeti tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, če ni z zakonom drugače določeno.

(2) Seznam držav, katerih državljani za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum, ureja pravni red Evropske unije, ki določa seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizum in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve.

(3) Rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani, ki imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim v drugi državi članici Evropske unije.

Potemtakem, lahko na upravni enoti zaprosim za dovoljenje za prebivanje za mojega moža, kajne?


Odgovori (1)

14. februar 2011 ob 14:51

Pozdravljeni, 

Seveda lahko zaprosite na UE za dovoljenje za prebivanje za vašega moža, vendar šele ko bo vaš mož vstopil v Republiko Slovenijo. Tako kot sem vam že navedla pri prejšnjih odgovorih. Vaš mož združuje družino s slovenskim državljanom in je obravnavan iz XII A poglavja Zakona o tujcih.

S spoštovanjem,