Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Prepoved približevanja Natisni

11. marec 2011 ob 12:40
Področje: Javni red in mir  |  Ureja: Policijska uprava Celje


Zanima me, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko zahtevaš prepoved približevanja?
V katerem zakonu in členu je to obravnavano?


Odgovori (1)

22. marec 2011 ob 10:57
Zadeva: Odgovor - Ukrep prepovedi približevanja Policija izreče ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi, kadar je podan utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo dejanje ali prekršek z elementi nasilja ali je bila zalotena pri takem kaznivem dejanju ali prekršku in obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozila življenje, osebno varnost ali svobodo osebe, s katero je ali je bila v bližnjem razmerju. V takem primeru policija ob intervenciji v družini odredi prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi. Policist kršitelju ustno izreče ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi in mu v šestih urah izroči še pisno odredbo o ukrepu. Policist določi kršitelju območje prepovedi gibanja od kraja ali osebe ( najmanj 50 in največ 200 m). Prepoved zajema tudi prepoved nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih. Policija lahko izreče ukrep prepovedi za 48 ur. Ukrep mora v 24 urah potrditi preiskovalni sodnik, ki lahko ukrep podaljša do 10 dni. Na zahtevo oškodovanke/ - ca lahko preiskovalni sodnik ukrep podaljša do 60 dni. Policija nadzira spoštovanje prepovedi približevanja. Če je kršitelj zaloten na območju prepovedi približevanja ga policija takoj odstrani z območja. Če kršitelj še naprej krši prepoved približevanja ga policija privede v takojšnji postopek pristojnemu sodišču za prekrške.Globa za posameznika, ki ne upošteva izreka ukrepa znaša 400 €.