Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Zloraba položaja Natisni

14. marec 2011 ob 14:34
Področje: Kriminaliteta  |  Ureja: Policijska uprava Celje


Ali mora pri zlorabi položaja konkretno priti do koristi na eni strani oziroma oškodovanja na drugi strani, da se zloraba položaja tretira kot kaznivo dejanje, ali pa je že dovolj namen npr. da podjetje zahteva plačilo nečesa za kar ni pravne podlage?


Odgovori (1)

22. marec 2011 ob 14:31
Zadeva: Odgovor - Zloraba položaja Z uveljavitvijo Kazenskega zakonika - 1 je inkriminirano novo kaznivo dejanje - Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Za razlago tega dejanja je mogoče še vedno uporabljati določila starega KZ - Zloraba položaja ali pravic po 244. členu Kazenskega zakonika. Kazenski zakonik - 1 zlorabo položaja opredeljuje v 240 členu. Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 240. člen (1) Kdor pri vodenju ali nadzorstvu gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje glede razpolaganja s tujim premoženjem, upravljanja podjetja ali vodenja gospodarske dejavnosti, prestopi meje svojih pravic ali ne opravi svoje dolžnosti, se kaznuje z zaporom do petih let. (2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu drugemu pridobiti tako premoženjsko korist ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. (3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno zato, da storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko korist, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta. Podrobnejše informacije najdete v Kazenskem zakoniku s komentarjem (mag. Mitja Deisinger, GV Založba, Ljubljana 2002 stran 516-524). S spoštovanjem, Milena Trbulin TISKOVNA PREDSTAVNICA POLICIJSKE UPRAVE CELJE