Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Javna objava prodaje kmetijskega zemljišča Natisni

16. marec 2011 ob 16:32


Spoštovani!

Zanima me, ali se mora prodaja kmetijskega zemljišča objaviti izključno na tisti upravni enoti kjer je kmetijsko zemljišče ali se lahko to naredi tudi na drugi upravni enoti?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

17. marec 2011 ob 08:33
Spoštovani!
Lastnik sicer razpolaga s svojo nepremičnino, vendar mora pri prodaji kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda upoštevati postopek prodaje teh zemljišč, ki ga ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih.   Zemljišča, ki so naprodaj, so objavljena na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu e-uprava na povezavi Objava ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije oz. gozda - aktualne objave  
Vsak, ki namerava prodati kmetijsko zemljšče, gozd ali kmetijo mora ponudbo v treh izvodih izročiti vsaki upravni enoti na območju, kjer to zemljišče leži.
Ponudba mora vsebovati:
- osebne podatke o prodajalcu (osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež),
- podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina in katastrska kultura),
- ceno in
- morebitne druge pogoje.
Upravna enota, na območju katere kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave. Ponudba mora biti objavljena na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave 30 dni. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote.
Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.