Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Potrebna dokumentacija za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje tujca Natisni

07. april 2011 ob 14:12


Spoštovani,

prosim za informacijo glede potrebne dokumentacije za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje tujca- družinskega člana državlja RS z urejenim začasnim prebivanjem. Na spletnih straneh portala e-upava je navedeno, da je potrebno k vlogi priložiti naslednjo dokumentacijo:
- veljavni potni list ali veljavno osebno izkaznico,
- dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju,
- dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
- dokazilo, da je družinski član državljana EU,
- potrdilo o nekaznovanju iz matične države.

Prosim za podrobnejše informacije glede naslednjih dokumetov:
- se kot dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju lahko priloži kartica zdravstvenega zavarovanja ali je potrebno še kakšno potrdilo in katero?
- če je zakonec, za katerega se vlaga prošnja, vzdrževan član - se kot dokazilo lahko priložijo zadnje plačilne liste zaposlenega zakonca, potrjene s strani delodajalca?
- mora biti potrdilo o nekaznovanju iz matične države, prevedeno v slovenski jezik (potrdilo je originalno v francoskem jeziku) in overjeno s strani MZZ?

Hkrati bi prosila še za informacijo, v kolikem času se uredi dovoljenje, vkolikor je vsa priložena dokumentacija ustrezna.

Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujem.


Odgovori (1)

08. april 2011 ob 10:28

 Pozdravljeni, 

Glede zdravstvenega zavarovanja vas obveščamo, da obvezno zdravstveno zavarovanje tujca preveri organ sam, v kolikor ugotovi, da tujec ni obvezno zdravsteno zavarovan, mora tujec sam dostaviti, kakšno drugo obliko zdravstvenega zavarovanja.

Kot dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, se kot dokazilo lahko priložijo zadnje tri plačilne liste zaposlenega zakonca, potrjene s strani delodajalca.

Potrdilo o nekaznovanju iz matične države mora biti prevedeno v slovenski jezik, v kolikor pa je tujec državljan Evropske unije, takšnega potrdila v postopku ne potrebuje.

Ko je vloga popolna se dovoljenje izda v roku 14 dni.

S spoštovanjem,