Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Denar preko meje Natisni

12. maj 2011 ob 14:32


Ali je potrebno večjo količino denarja prijaviti pri prehodu meje pri slovenskih organih in tudi pri carinskih organih, ki delajo za državo v katero si namenjen? Gre za državo, ki ni v Evropski uniji.
Ali je predpisano v kakšni obliki mora biti denar in najvišja višina zneska?
Kaj pa v primeru držav, ki so samo prehodne in niso končna destinacija?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

09. junij 2011 ob 14:43

Pozdravljeni!

Glede na vaše vprašanje vas obveščamo, da morajo vsi potniki, ki potujejo v EU ali iz nje z 10 000 EUR ali več gotovine, znesek v skladu z uredbo (ES) št. 1889/2005, ki se uporablja od 15. junija 2007, prijaviti carini. Ta ukrep je uveden kot pomoč v prizadevanjih na ravni EU za zatiranje kriminala in izboljšanje varnosti s preprečevanjem pranja denarja, terorizma in kriminalitete.

KDO je dolžan prijaviti znesek?

Vsakdo, ki vstopa v EU ali izstopa iz nje preko nadzorne točke na zunanji meji:

• Z 10 000 EUR ali več gotovine,

• Z enako vrednostjo v drugih valutah ali lahko zamenljivih vrednostnih papirjih (npr. obveznicah, delnicah, potovalnih čekih).

KJE je treba oddati prijavo?

Prijavo izpolnite in predložite carini na nadzorni točki, preko katere vstopate v EU ali izstopate iz nje.

ZAKAJ je prijava potrebna?

• Ukrep prispeva k preprečevanju nezakonitih dejavnosti, kot sta pranje

denarja in financiranje terorizma, saj se prekine pretok nezakonitih

sredstev.

• S prijavo upoštevate zakonodajo EU.

• Izognete se kaznim zaradi nespoštovanja prepisov.

KAJ se zgodi, če prijava ni oddana ali je napačna?

• Gotovina se lahko zadrži ali zapleni,

• Lahko ste kaznovani.

Tudi ostale tretje države imajo podobna pravila glede prijave gotovine na meji s tem, da so zneski, ki jih je potrebno prijaviti različni (v BiH npr. 10.000 KM, kar je približno 5.000 EUR). Glede teh pa se boste morali pozanimati v dotični državi kamor potujete.

Lep pozdrav,

 

mag. Boris Kastelic
pomočnik direktorice

Carinska Uprava Republike Slovenije

Carinski Urad Celje

Kidričeva 36, 3000 Celje

T: 03/297 40 03

F: 03/297 40 70
E: boris.kastelic@gov.si
http://carina.gov.si