Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Potrdilo o živetju Natisni

31. marec 2010 ob 18:54


Navedite prosim, v katerih primerih je potrebno dostaviti na upravno enoto potrdilo o živetju ter kateri organ ga izda za osebe, ki živijo na območju RS ali v tujini?


Odgovori (1)

31. marec 2010 ob 19:40
Uživalci  prejemkov po zakonu o žrtvah vojnega nasilja iz naslova doživljenjske mesečne  rente, ki so naši državljani in živijo v tujini, morajo upravni enoti, ki izplačuje to rento enkrat letno posredovati potrdilo o živetju, ki mora biti potrjeno s strani pristojnega državnega ali upravnega organa države, v kateri upravičenec dejansko prebiva. V ta namen upravna enota enkrat letno vsem uživalcem, ki živijo v tujini, posreduje dopis, da ji posredujejo potrdilo o živetju, katerega morajo uživalci izpolniti v celoti in ustrezno potrditi pri pristojnem uradu v tujini. Uživalci doživljenjske mesečne rente, ki živijo na območju RS, potrdila o živetju ne potrebujejo.