Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Odprtje kampa Natisni

27. januar 2012 ob 10:40
Področje: Gospodarstvo  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani,

trenutno sem zaposlen za določen čas (do julija 2012). Zanima me, kakšen je postopek za priglasitev dopolnilne dejavnosti, če imam namen odpreti kamp prostor, kjer bi se stregla tudi pijača in prigrizki (bar oz. okrepčevalnica)? Vsakršna pomoč je dobrodošla, ker se šele podajam na samostojno pot podjetništva.

Hvala in lepo pozdravljeni!


Odgovori (1)

30. januar 2012 ob 13:30
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oz. gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov.Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik kmetije in se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to ustrezno usposobljen. Ni potrebno, da je pokojninsko-invalidsko zavarovan na kmetiji. Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec dejavnosti pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna upravna enota.
Vlogo vloži na predpisanem obrazcu (ki jo dobi prav tam ali na spletnem naslovu: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/). Z izpolnjenim obrazcem vloge poda pod kazensko in materialno odgovornostjo tudi izjavo, da izpolnjuje vse pogoje posameznih področnih predpisov, ki so potrebni za opravljanje določene dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti se na kmetiji v celoti ali delno izvajajo na zemljiščih ali v objektih, ki jih ima nosilec dopolnilne dejavnosti ali družinski član v lasti, najemu ali v zakupu.Takšna kmetija mora imeti v lasti najmanj 1 hektar ali v zakupu najmanj 5 hektarjev primerljivih površin po podatkih iz zemljiškega katastra. Ureditev prostora za kampiranje v sklopu turistične kmetije ureja 42. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04 in 52/08). Pojasnilo glede zemljišča (zazidalno, kmetijsko) bo glede na značaj projekta podal pristojni oddelek za okolje in prostor upravne enote, na območju katere se nahaja kmetija.
Dejavnost v baru ali okrepčevalnici ne morete izvajati kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, ampak morate biti registrirani kot samostojni podjetnik ali d.o.o.  Svetujem vam, da se glede vaše situacije obrnete na vašo krajevno pristojno UE, ali VEM točko, kjer vam bodo natančneje pojasnili vse pogoje za opravljanje žaljene dejavnosti .