Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

skupno gospodinjstvo Natisni

30. januar 2012 ob 08:05


Kako prijavim skupno gospodinstvo?


Odgovori (1)

30. januar 2012 ob 11:16

Pozdravljeni,

Posameznik s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ima v Registru stalnega prebivalstva evidentirano gospodinjsko skupnost. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok. Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti, ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

Posameznik prijavi pripadnost gospodinjski skupnosti s prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali z izjavo o pripadnosti gospodinjstvu na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije. Posameznik lahko prijavi bodisi samostojno gospodinjstvo bodisi skupno gospodinjstvo, v katerem je poleg njega včlanjen še en ali več članov gospodinjske skupnosti. Skupno gospodinjstvo je torej sestavljeno iz nosilca in članov gospodinjstva, ki imajo določeno razmerje do nosilca.

Posameznik prijavi pripadnost gospodinjski skupnosti s prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali z izjavo o pripadnosti gospodinjstvu na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije. Posameznik lahko prijavi bodisi samostojno gospodinjstvo bodisi skupno gospodinjstvo, v katerem je poleg njega včlanjen še en ali več članov gospodinjske skupnosti. Skupno gospodinjstvo je torej sestavljeno iz nosilca in članov gospodinjstva, ki imajo določeno razmerje do nosilca.

S spoštovanjem,