Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Parkirni prostori Maksimilijan Natisni

07. marec 2012 ob 15:48
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


zanima me, ali je po zakonu dodeljeno parkirno mesto ob nakupu stanovanja? Objekt Maksimilijan ne zagotavlja toliko parkirišč v garaži kolikor je stanovanj. Zunanje parkirišče za rampo je dodeljeno zunanjim obiskovalcem.


Odgovori (1)

12. marec 2012 ob 07:13
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj v 3. členu določa, da je za vsako stanovanje na parceli namenjeni gradnji zagotovljeno najmanj eno parkirno mesto, če veljavni prostorski akt ne določa drugače (ta pravilnik je začel veljati 20. januarja 2011, po prej veljavnem pravilniku je bilo določeno 1,50 parkirnega mesta). Nadalje je določeno, da kadar ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, investitor manjkajoča parkirna mesta zagotovi na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 metrov in je etažnim lastnikom omogočena njihova trajna uporaba.Za objekt Maksimilijan je investitor ob pridobitvi gradbenega in uporabnega dovoljenja zagotavljal potrebno število parkirnih mest, ki so bila določena v projektu ter usklajena z veljavnim pravilnikom, in sicer v garaži objekta, na zemljišču ob objektu ter v garažni hiši Glazija. Po izdaji uporabnega dovoljenja za objekt, upravni organ uporabo tega ne spremlja, ker za to ni zakonske podlage, zato je zagotovitev in uporaba parkirnih mest predmet pogodbe med prodajalcem in kupci stanovanj v objektu.