Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin Natisni

14. marec 2012 ob 08:47


Pozdravljeni!

V obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev piše:
"2. Vlagatelj/-ica vloge za denarno socialno pomoč in za varstveni dodatek izjavljam:
• da sem seznanjen/-a s sedmim odstavkom 36. člena Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki določa, da v primeru, če je
upravičenec do trajne denarne socialne pomoči ali upravičenec, ki je v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge prejel denarno
socialno pomoč NAJMANJ ŠTIRIINDVAJSETKRAT, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do denarne socialne
pomoči prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist Republike Slovenije. Seznanjen/-a sem tudi,
da se na podlagi 53. člena istega zakona z odločbo o upravičenosti do varstvenega dodatka upravičencu prepove odtujiti in
obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist Republike Slovenije."

Zanima me, ali se v 24-kratni prejem denarne socialne pomoči šteje tudi čas pred 01.01.2012?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

27. marec 2012 ob 14:45

V 24 –kratni prejem se ne šteje obdobje pred 1.1.2012.