Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

POROKA Z MAROČANOM Natisni

22. marec 2012 ob 09:26


Spoštovani!
Ker z Marokom Slovenija nima sklenjenega bilateralnega sporazuma, mora moj bodoči mož listine, potrebne za poroko, overiti še na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini (če prav razumem 15.člen zakona o overitvi listin). Ker v Maroku predstavništva nimamo, mar to pomeni, da lahko listine overi na kateremkoli predstavništvu Slovenije v tujini, na primer v Italiji, ali mora na točno določeno predstavništvo v kaki drugi državi?
Najlepša hvala za odgovor!


Odgovori (1)

22. marec 2012 ob 13:27
 Pozdravljeni,

Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu  določa, da morajo biti tuje javne listine za uporabo v Sloveniji overjene na predpisan način. Kakšna bo ta overitev, pa je odvisno od države, kjer se zakonska zveza sklepa.

Izpisek za poroko mora biti overjen v skladu z notranjimi predpisi države, zaključno z Mistrstvom za zunanje zadeve (v Maroku).

Žig in podpis pooblaščene osebe iz Ministrstva za zunanje zadeve določene tuje države(Maroko) pa overi diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije, ki je akreditirano za to državo in pri katerem so deponirani žig in podpisi pooblaščenih oseb iz zunanjega ministrstva te države.

V primeru, da v državi (Maroko), od koder listina izhaja, ni akreditirano nobeno slovensko diplomatsko-konzularno predstavništvo, se overitveni postopek lahko opravi v tretji državi, kjer sta akreditirana oba diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP države, od koder listina izhaja, in DKP Rep. Slovenije, kamor je listina namenjena).

S spoštovanjem,