Skoči do osrednje vsebine
Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Postrežba pijače v športnih društvih Natisni

23. marec 2012 ob 09:26
Področje: Javni red in mir  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovavni!

Kakšni so postopki za pridobitev dovolenj (če so seveda potrebna) za strežbo pijače zunaj na prostem, v okviru športnega društva, ki deluje sezonsko od aprila do septembra (kot npr. odbojkarsko društvo, teniško društvo, nogometno društvo..) Društvo tudi 3x na leto priredi športno tekmovanje za vse člane.

Kakšna je procedura ureditve formalnih zadev in katerih? V statutu društva je opredeljena gostinska dejavnost.

Kakšni morajo biti minimalni tehnični pogoji kot pušel šank oz. druga najbolj primerna dejavnost v okviru registrirane dejavnosti 93.120 Dejavnost športnih klubov.

Zahvaljujemo se vam za odgovor in dodatna pojasnila in vas lepo pozdravljamo!


Odgovori (1)

26. marec 2012 ob 13:51
Spoštovani.
Gostinsko dejavnost opredeljuje Zakon o gostinstvu – ZGos-UPB2 (Uradni list RS, št. 93/2007), minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave v posameznih vrstah gostinskih obratov, pogoje glede zunanjih površin gostinskih obratov, pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov ter pogoje glede minimalnega obsega storitev za opravljanje gostinske dejavnosti v posameznih  vrstah gostinskih obratov pa podrobneje opredeljuje Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04 in 52/08).

Glede na to, da iz vašega dopisa ni jasno razvidno, kakšno vrsto gostinske dejavnosti že imate opredeljeno v statutu društva in glede na opisan način opravljanja gostinske dejavnosti (strežba pijač na prostem) predvidevam, da gre v konkretnem primeru za opravljanje gostinske dejavnosti v PREMIČNEM OBJEKTU, torej za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v premičnem objektu prirejenem v ta namen (pogoji navedeni v 29. členu zgoraj citiranega pravilnika).
Šifra navedene gostinske dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti je: 56.300.
Za podrobnejše informacije se lahko v času uradnih ur zglasite na Upravi enoti Celje, Oddelku za kmetijstvo in gospodarstvo, Točka e-Vem. Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 03-426-5-418.