Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vračilo plačane upravne takse Natisni

06. april 2012 ob 10:51
Področje: Razno  |  Ureja: Upravna enota Celje


Prosim za odgovore:
- kdaj se lahko zahteva vračilo plačane upravne takse,
- v kolikšnem roku se lahko zahteva vračilo plačane upravne takse in
- ali obstoja za zahtevek za vračilo plačane upravne takse poseben obrazec ali pa se vloga napiše samostojno?

Prav tako me zanima, kakšna je koda namena pri upravni taksi za pritožbo za izpolnitev univerzalnega plačilnega naloga (UPN)?

Lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

10. april 2012 ob 09:46
Spoštovani!
Na vaša zastavljena vprašanja, posredujemo naslednje odgovore:
Vračilo plačane upravne takse se lahko zahteva v primeru, da stranka
- takse ni bila dolžna plačati,
- je plačala takso v višjem znesku, kot je predpisana,
- je plačala takso za dokument ali dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali opravil (v tem primeru ne more zahtevati vračila takse za vlogo),
- ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki ji je organ ugodil
Vračilo plačane upravne takse se lahko zahteva najkasneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oz. od dneva, ko je stranka izvedela, da dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oz. od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero je bilo pritožbi ugodeno. 
Koda namena za izpolnitev univerzalnega plačilnega naloga pri upravni taksi za pritožbo je: OTHR – drugi nameni plačila.
Obrazec za vračilo plačane upravne takse se dvigne na vložišču UE Celje, nahaja se tudi na domači strani UE Celje, Življenjski dogodki, Obrazci UE Celje:
http://www.upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/ue-celje/doc/Vloge/NZ/Splosno_UE/Vloga_-_taksa-2.doc
Lepo pozdravljeni