Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Postavitev montažnega objekta - dopolnitev Natisni

19. april 2012 ob 14:24
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Postavljeno vprašanje pod http://uis.si/view?id=393 dopolnjujem in se glasi v celoti:

Ali je za postavitev manjšega montažnega objekta (6m x 2,5m) v zvezi s katerim ne bo nobenega betoniranja, torej ne bo betonske plošče, ne betonskih nosilcev, ne betonskih stebrov, potrebno kakršnokoli dovoljenje?

Zgoraj opisani manjši montažni objekt bi se postavil na kmetijskem zemljišču, ki je v naravi in katastru pašnik.

LP


Odgovori (1)

20. april 2012 ob 09:38
Možnost in pogoje gradnje na kmetijskih zemljiščih opredeljuje prostorski akt občine, na območju katere stoji nepremičnina. Prostorski akt, ki velja za območje, na katerem želite postaviti objekt, naj bi opredeljeval kdo, pod kakšnimi pogoji ter katere vrste objektov lahko gradi na kmetijskih zemljiščih, če je gradnja na takšnih zemljiščih sploh dopustna. Večinoma je na kmetijskih zemljiščih sicer možno postavljati objekte za kmetijsko dejavnost.
Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost spadajo med drugimi med enostavne objekte v skupino pomožnih kmetijsko- gozdarskih objektov:
- čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je
  njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje
  točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela,    to je
  nadkritega prostora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo;
- kašča, to je enoetažen ptitličen objekt, namenjen shranjevanju žita, koruze in drugih
  poljščin, z bruto površino največ 20 m2, višino najvišje točke 3,5 m, merjeno od najnižje točke
  objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shranjevanje sena z bruto površino največ
  30 m2, višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je
  hkrati strop nad prostorom;
Za gradnjo oziroma postavitev enostavnega objekta ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja
   
Po navedeni uredbi spadajo med drugimi med nezahtevne objekte v skupino pomožnih kmetijsko- gozdarskih objektov:
- kmečka lopa, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju kmetijske
  mehanizacije, z bruto površino največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od
  najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- rastlinjak, to je nadkrit, zaprt enoetažen in pritličen objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko
  montažno in prosojno plastično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni na
  montažne točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih
  rastlin lahko odstrani, tako da na zemljišču ni sledov takega objekta in je višina najvišje točke
  največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje
  sena ali slame z bruto površino največ 150 m2 in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od
  najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shranjevanje sena z bruto površino največ
  150 m2 in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je
  hkrati strop nad prostorom;
Za gradnjo nezahtevnega objekta izda pristojni upravni organ gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na podlagi določenih podatkov in prikazov, ki jih mora investitor predložiti k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.
Če objekta glede na opis ni mogoče uvrstiti med enostavne ali nezahtevne objekte, pa takšen objekt spada med manj zahtevne ali zahtevne objekte, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).  
Še enkrat pa vas želimo opozoriti, da je treba pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov upoštevati skupne zahteve glede gradnje takšnih objektov, ki smo jih navedli že v prejšnjem odgovoru, hkrati pa priporočamo, da najprej na pristojni občini preverite skladnost predvidenega posega s prostorskim aktom.