Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pritožba po izdaji gradbenega dovoljenja Natisni

19. april 2012 ob 14:25
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Zanima me, kolikšen je rok za vložitev pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje v primeru pritožbe stranke, ki ni navedena kot stranka v izdanem gradbenem dovoljenju?

Ali je upravni organ dolžan upoštevati pritožbo takšne stranke, ki je vložena v roku?

Ali mora biti taksa za pritožbo plačana ob vložitvi pritožbe ali pa se lahko plača naknadno na poziv upravnega organa ali pa se pritožba za katero ni takoj plačana taksa takoj zavrne?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

20. april 2012 ob 07:05
Če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranski udeleženec v postopku, ni bila vročena odločba, lahko v roku, ki ga ima stranka za vložitev pritožbe ( v primeru gradbenega dovoljenja je rok 8 dni od dneva vročitve odločbe za vložitev pritožbe ) , zahteva vročitev odločbe in nato vloži pritožbo v enakem roku, kot je določen za stranko, če iz vseh okoliščin izhaja, da za izdajo odločbe ta oseba ni vedela oziroma iz okoliščin ni mogla sklepati, da je bila izdana odločba. Če organ ne ugodi zahtevi za vročitev odločbe, zahtevo s sklepom zavrže, stranka pa ima zoper takšen sklep pravico do posebne pritožbe.
Če stranka ta rok zamudi,  se šteje pritožba, ki je vložena po izteku zgoraj navedenega roka,  kot predlog za obnovo postopka.
Glede na obrazloženo organ v vsakem od naštetih primerov pritožbo obravnava tako kot mora obravnavati tudi vsako drugo vlogo stranke.
Taksna obveznost nastane ob vložitvi pritožbe, zato se stranki pošlje plačilni nalog, v katerem se mu naloži, da v 15 dneh plača dolžno takso, če tega ne stori ob vložitvi pritožbe.