Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Pravice osebam s statusom prisilnega mobiliziranca Natisni

06. april 2010 ob 12:55


Kakšne pravice pritičejo osebam s statusom prisilnega mobiliziranca?


Odgovori (1)

06. april 2010 ob 12:57

Prisilni mobiliziranci po zakonu o žrtvah vojnega nasilja imajo naslednje pravice:

- plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja (dodatno zdravstveno zavarovanje),

- zdraviliško in klimatsko zdravljenje , kadar je potrebno za nadaljevanje zdravljenja bolezni, ki so predpisane kot indikacije za to zdravljenje,

- pokojninska doba v dejanskem trajanju prisilnega dejanja, do povratka v domovino,

- pravico do povrnitve vojne odškodnine za vsak mesec prisilnega ukrepa po revizijsko potrjeni odločbi o statusu prisilnega mobiliziranca in po posebnem zakonu (izvaja SOD – Slovenska odškodninska družba),

- doživljenjska mesečna renta kot oblika delnega materialnega zadoščenja žrtvi vojnega nasilja , za vsak mesec nasilja v višini 2,06 €,

- povračilo potnih stroškov pri uveljavljanju pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

Pravico do varstva po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja ima žrtev vojnega nasilja, ko dopolni 50 let starosti ali je pri njej nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.