Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Postavitev lope za hrambo strojev Natisni

21. maj 2012 ob 13:15
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali je možno na kmetijskem zemljišču npr. travniku postaviti lopo ali montažni objekt s površino do 20 m2 za hrambo kmetijskih strojev na primer kosilnice, kultivatorja itd.?


Lep pozdrav.


Odgovori (1)

22. maj 2012 ob 11:15
Načeloma je postavitev takšnega objekta na kmetijskem zemljišču možna.
Predlagamo, da na pristojni občini najprej preverite, če je postavitev predvidenega objekta skladna z določili prostorskega akta, ki velja za področje, na območju katerega se nahaja vaše zemljišče. Prostorski akt naj bi namreč natančneje opredeljeval kdo in pod kakšnimi pogoji ter katere vrste objektov lahko gradi na kmetijskih zemljiščih. 
Glede vašega opisa objekta, ki bi ga radi postavili na kmetijskem zemljišču, bi takšen objekt lahko po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrstili med nezahtevne objekte in sicer med pomožne kmetijsko – gozdarske objekte, med katere spada tudi kmečka lopa, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto površino največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. Za gradnjo oziroma postavitev takšnega objekta potrebujete gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, ki ga izda pristojni upravni organ na podlagi določenih podatkov in prikazov, ki jih mora investitor priložiti k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.