Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dopolnitev - zahtevani odmiki med nepremičninami Natisni

04. junij 2012 ob 09:05
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pod spletnim naslovom: http://uis.si/view?id=413 je bilo postavljeno vprašanje glede tega kateri deli stavbe se upoštevajo pri zahtevanih odmikih med nepremičninami.

Zanima me še iz katerega zakonskega predpisa in člena izvira odgovor in v katerem Uradnem listu RS je objavljen zakonski predpis.

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


Odgovori (1)

05. junij 2012 ob 10:18
Tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov objekta določa Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/2008), zahteva pa jo tudi Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008), določilo pa je usklajeno oziroma pogojeno s standardom SIST ISO 9836. Same odmike od parcelnih mej pa določajo prostorski akti, ki jih sprejemajo občine.