Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Vloga za priznanje lastnosti stranke Natisni

13. junij 2012 ob 09:19
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali se lahko vloži vloga za priznanje lastnosti stranke pred izdajo gradbenega dovoljenja, potem ko je že vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ali pa šele potem, ko je gradbeno dovoljenje že izdano?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

13. junij 2012 ob 15:07
Stranka v upravnem postopku je lahko vsaka fizična oseba in pravna oseba zasebnega in javnega prava, na katero je začet postopek ali zoper katero
teče postopek ( 1. odst. 42. člena Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP-G ).
Pravico udeleževati se postopka ima tudi oseba, ki izkaže pravni interes. Pravni interes izkaže oseba , ki zatrjuje, da vstopa v postopek, zaradi varstva svojih pravnih koristi - stranski udeleženec (  1.odst.43. člen Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP-G ).
Stranski udeleženec se lahko vključi  v postopek ( če izkaže pravni interes ), ko je pri upravnemu organu že podana vloga oz. že teče postopek. V primeru, da je upravni postopek že zaključen, si lahko stranski udeleženec pomaga z izrednimi pravnimi sredstvi ( obnova postopka ), če so za uporabo navedenega sredstva izpolnjeni določeni zakonski pogoji ( 260. člen Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP-G ).