Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Prenos podatkov o dodatnem in obveznem zavarovanju Natisni

26. junij 2012 ob 08:11


Zanima me, ali Center za socialno delo Celje po izdaji odločbe o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev le-to sporoči avtomatično pristojnima Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Vzajemni d.v.z.

Namreč s strani Vzajemne d.v.z. se je dobil opomin za plačilo dodatnega zavarovanja, osebno pa mi je bilo povedano, da jim Center za socialno delo ne sporoča podatkov in da je treba urediti dodatno zavarovanje osebno s prejeto odločbo.


Odgovori (1)

02. julij 2012 ob 14:37
Vaše informacije so pravilne. Upravičenci si z veljavno odločbo urejajo samo dodatno zdravstveno varstvo .