Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Porodniško nadomestilo Natisni

16. julij 2012 ob 14:36


Pozdravljeni.
Zanima me ali se za obračun porodniškega nadomestila šteje bruto plača z dodatki - torej tudi s stimulacijo, nedeljskim delom, dodatki kot je malica, potni stroški? Kdaj je potrebno oddati vlogo na Center za socialno delo? Moram narediti to sama ali naredi to podjetje?


Odgovori (1)

17. september 2012 ob 08:37

 Spoštovani!

41. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-UPB1) v drugem odstavku razlaga izračun osnove. Kot dodatki k plači se ne upoštevajo malica, prevoz na delo,  oz.povračilo materialnih stroškov v celoti.

Vlogo lahko oddate po ZSDP 60 dni pred terminom poroda, pri krajevno pristojnem Centru kot navaja zakon.

Delodajalec vam vpiše na prilogo, Obr. S-1 vaše osebne dohodke v bruto osnovi za 12 mesecev nazaj od nastopa pravice do porodniškega dopusta in nadomestila.  Mati nastopi pravico 28 dni pred terminom poroda.