Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Stranski udeleženec Natisni

24. avgust 2012 ob 12:27
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali je potrebno, da se lahko izkažeš v postopku izdaje gradbenega dovoljenja kot stranski udeleženec, da razpolagaš z zemljiškoknjižnim izpiskom ali pa je tudi dovolj, da razpolagaš z dokumenti, ki dokazujejo lasništvo?

Lep pozdrav.


Odgovori (1)

27. avgust 2012 ob 12:25
Menimo, da tako kot velja za investitorja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja , kaj šteje za dokaz o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, velja tudi za dokazovanje lastništva v primeru, da se nekdo želi priglasiti v postopek izdaje dovoljenja kot stranski udeleženec. Ob smiselnem upoštevanju določbe 56. Zakona o graditvi objektov, kot dokaz šteje: notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini , pravnomočna sodna ali upravna odločba ( npr. pravnomočno odločbo o denacionalizaciji, pravnomočen sklep o dedovanju, pravnomočna sodba o določitvi nujne poti  ) ali druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje določeno pravico na nepremičnini (   npr. lastninska pravica na podlagi samega zakona ) .