Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dokazovanje lastništva Natisni

28. avgust 2012 ob 08:07
Področje: Razno  |  Ureja: Upravna enota Celje


Ali zahteva Zakon o splošnem upravnem postopku, da moraš v postopku izdaje določenega dovoljenja izkazati, da imaš pravico razpolaganja z določeno parcelo v zvezi s katero bi se naj glasilo izdano dovoljenje?
Kateri člen Zakona o splošnem upravnem postopku obravnava to?

S spoštovanjem.


Odgovori (1)

28. avgust 2012 ob 14:38
Zakon o splošnem upravnem postopku nima določb v zvezi z dokazovanjem pravice razpolaganja, ampak je to urejeno s posebnimi, materialnimi predpisi, v konkretnem primeru v postopku izdaje dovoljenja za gradnjo z  Zakonom o graditvi objektov. Zakon o splošnem upravnem postopku  je namreč procesni zakon, ki določa način postopanja organa v upravnem postopku , kadar v upravnih stvareh, neposredno uporabljajoč predpise ( torej v tem primeru Zakon o graditvi objektov), odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. Uporablja se subsidiarno tudi glede postopka, kar pomeni, da se uporablja  samo v primeru, če ni z materialnim predpisom določeno drugače.