Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Bivalno dovoljenje za tujce (iz Srbije) Natisni

11. september 2012 ob 08:51


katere dokumente potrebujem, da pridobim bivalno dovoljenje v sloveniji, po poroki z slovensko državljanko?
Ali za pridobitev bivalnega dovoljenja potrebujem potrdilo s sodišča, da nisem kaznovan?
Ali rabim potrdilo da nisem kaznovan z policije?
V katerem jeziku morajo biti ti dokumenti?


Odgovori (1)

12. september 2012 ob 09:24

Pozdravljeni,

Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu, ki ni državljan EU, in želi prebivati v Sloveniji zaradi združitve družine, lahko izda če : je družinski član slovenskega državljana , ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list, dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, pri ugotavljanju katerih se upoštevajo osebne razmere družinskega člana in slovenskega državljana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo,  dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji, potrdilo o nekaznovanju iz njegove matične države, da ni v kazenski evidenci, ustrezno fotografijo. O vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje upravna enota družinskemu članu izda potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.

127.člen Zakona o tujcih tretji odstavek pa opredeljuje, na kakšen način lahko vstopi v Republiko Slovenijo družinski član, ki ni državljan EU. In sicer družinski član, ki ni državljan EU, lahko zaradi združitve družine s slovenskim državljanom vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim listom, v katerem je vizum, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14.junija 1985, razen če je državljan države, s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali z veljavnim potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, ki ga izda druga država članica Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

Potrebujete potrdilo o nekaznovanju iz vaše matične države, da niste v kazenski evidenci.
Potrdilo iz sodišča Celja si upravni organ pridobi po uradni dolžnosti.

Vsi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

S spoštovanjem,