Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Predelava balkona v kopalnico Natisni

12. september 2012 ob 12:02
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni,

hiša ima balkon (cca 15 kvadratnih metrov), ki bi ga želeli dati na pol in na polovici zgraditi kopalnico.

Zanima me, kateri papirji in soglasja so potrebni, da lahko pričnemo z gradnjo?

Hvala in lp.


Odgovori (1)

14. september 2012 ob 08:24
Za izvedbo navedenih del si morate na pristojni upravni enoti pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. Po Zakonu o graditvi objektov je namreč rekonstrukcija objekta spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%. Na pristojni občini najprej preverite, če je predviden poseg skladen s prostorskim aktom, ki velja za področje, na katerem stoji nepremičnina. Sicer pa zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložite pri pristojnem upravnem organu, v njej morate navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo ter številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen (ker gre za rekonstrukcijo objekta). Zahtevi morate priložiti tudi najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokaz o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.