Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

gradnja v območju dveh ZN Natisni

25. september 2012 ob 12:44
Področje: Okolje in prostor  |  Ureja: Upravna enota Celje


Spoštovani.

Kakšne so možnosti oz. omejitve gradnje enega objekta, ki se nahaja na več parcelah, ki ležijo v območju, ki jih urejata različna prostorska akta (zazidalna načrta).
Konkretno gre za most, katerega del bi ležal v ombočju prvega, del pa v obmbočju drugega zazidalnega načrta. Meja med ZN poteka po sredini mosta ob predpostavki, da je poseg skladen z urbanističnim mnenjem oz. izvedbenimi pogoji obeh zazidalnih načrtov.

Hvala in lep pozdrav


Odgovori (1)

26. september 2012 ob 08:23
Po Zakonu o graditvi objektov mora upravni organ, preden izda gradbeno dovoljenje, med drugim preveriti, ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom. Če predvidena gradnja objekta sega na območje, ki ga urejata dva prostorska akta, mora biti poseg skladen z obema prostorskima aktoma. V navedenem primeru upravni organ nima zadržkov za izdajo gradbenega dovoljenja.