Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dopolnilna dejavnost Natisni

09. oktober 2012 ob 13:48
Področje: Gospodarstvo  |  Ureja: Upravna enota Celje


Pozdravljeni!
Zanima me, kakšni so pogoji za odprtje dopolnilne dejavnosti (izdelava unikatnih izdelkov), stroški odprtja ter nadalni mesečni stroški oz, koliko je nato potrebno plačevati državi?

Hvala, N.


Odgovori (1)

16. oktober 2012 ob 08:41
 PRIGLASITEV
Osebno dopolnilno delo lahko priglasi fizična oseba, pod pogojem da delo opravlja sama. Zahtevo poda, pred začetkom opravljanja dela, pri pristojni upravni enoti na predpisanem obrazcu. Taksa znaša 4,54 €.
 POGOJI
1. Letni prihodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela ne smejo presegati minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta
2. Dela, ki jih bo priglasitelj opravljal, morajo biti navedena v Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo ter v postopku priglasitve teh del, kot osebno dopolnilno delo.
3. Priglasitelj osebnega dopolnilnega dela mora biti  vpisan v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, pri upravni enoti, kjer ima stalno prebivališče.
 Letni prihodek ugotavlja Davčni urad, kjer je posameznik vpisan v davčni register na podlagi podatkov o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela.