Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Odjava bivališča najemnika Natisni

26. november 2012 ob 13:27


Stanovanje bi oddala državljanu BIH, ki bo prijavil bivališče (stalno ali začasno)zase in družino. Zanima me, ali ga lahko jaz odjavim, če odpove najemno pogodbo.


Odgovori (1)

27. november 2012 ob 07:59

Pozdravljeni,

 Polnoletna oseba se mora sama prijaviti oz. druga oseba s pooblastilom, da opravi prijavo prebivališča. Enako velja za odjavo prebivališča.

 V kolikor se oseba sama ne odjavi, se pa odseli, lahko na pristojni upravni enoti (po prebivališču), vložite vlogo za ugovaljanje dejanskega prebivališča osebe, ki je prijavljena na naslovu, pa tam ne živi več.

Če posameznik ne prijavi naslova stalnega prebivališča ali spremembo naslova stanovanja stalnega prebivališča, upravna enota, na območju katere posameznik dejansko prebiva, uvede postopek ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča. Ko z zaslišanjem stranke in prič ter s pridobitvijo drugih verodostojnih dokazov nesporno ugotovi dejansko stalno prebivališče posameznika, izda odločbo o prijavi novega stalnega prebivališča oziroma o odjavi stalnega prebivališča v primeru stalne odselitve z območja Republike Slovenije. Na podlagi dokončne odločbe vpiše v register stalnega prebivalstva novo stalno prebivališče, oziroma odjavi stalno prebivališče v primeru stalne odselitve z območja Republike Slovenije. 

S spoštovanjem,