Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Dodatno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane Natisni

06. december 2012 ob 14:52


Sem veteran vojne za Slovenijo in imam priznano šest mesečno dvojno dobo za pokojninsko zavarovanje. V času priprav na vojno za Slovenijo, sem imel v lastni hiši arzenal orožja. Po vojni za slovenijo, sem prejel priznanja in odlikovanja od obeh ministrov za obrambo in notranje zadeve, imamo tudi priznan status Slovenske družine in obeležje na hiši. Moje vpašanje pa je: Kaj šteje za organizatorja narodne zaščite in kaj šteje za državno odlikovanje.Prosim za vaše mnenje, če sem opravičen do dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Naj še povem, da izpolnjujem starostni pogoj tudi po novem zakonu, le cenzus 494,80 € nekoliko prekoračujem.
Za vaš odgovor se vam v naprej iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
S spoštovanjem !


Odgovori (1)

07. december 2012 ob 10:48
Za organizatorja manevrske strukture narodne zaščite se šteje oseba, ki je v obdobju od 17.5.1990 do 25.6.1991opravljala funkcijo republiškega sekretarja za obrambo, republiškega sekretarja za notranje zadeve, republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, namestnika in pomočnika republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, občinskega načelnika in namestnika načelnika narodne zaščite ter oseba, ki je bila po odločitvi pristojnega organa za notranje zadeve določena za organiziranje manevrske strukture narodne zaščite v okviru organov za notranje zadeve.
Za pripadnika manevrske strukture narodne zaščite se šteje tudi nosilec znaka z napisom; RS, MSNZ, ONZ, 1990 na sprednji strani in z datumom, 17. 5. 1990 ter številkami 001 do 126 na hrbtni strani.
Za najvišje državno odlikovanje se šteje: - zlati častni znak svobode RS, - srebrni častni znak svobode in častni znak svobode RS, ki se podeljuje za:. junaštvo pri varovanju svobode Republike Slovenije;za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije; za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju in varovanju človeških življenj in materialnih dobrin; za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov, ki prispevajo k mednarodnemu priznanju in uveljavljanju Republike Slovenije; za zasluge na drugih področjih življenja in dela, ki so pomembna za suverenost in svobodo Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/2004) se je krog prejemnikov zožil, saj se Častni znak svobode RS od tedaj dalje podeljuje kot najvišje državno odlikovanje za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije le v zvezi z navedenimi dejanji, ki so povezana z osamosvojitvijo.
Pravica do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja le vojnim veteranom, - prejemnikom veteranskega dodatka ( v letu 2012 je znašala osnova za doldelitev pravice do veteranskega dodatka 497,15 EUR neto na družinskega člana), kar predstavlja socialni korektiv,  tako se pravica do zdravstvenega varstva zagotavlja le socialno ogroženim veteranom, ki izpolnjujejo tudi starostni pogoj 55 let ali imajo trajno popolno izgubo delovne zmožnosti (na podlagi odločbe ZPIZ-a in Izvedenjskega mnenja).