Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Ali se cenzus deli na veterana ali še na člane družine Natisni

10. december 2012 ob 13:25


zanima me, ali se ta cenzus 497,15 € za leto 2012 nanaša samo na veterana, ki da vlogo, ali so tukaj šteti tudi družinski člani, se pravi, da je prihodek na druž. člana manjši od zgoraj omenjene vsote.


Odgovori (1)

10. december 2012 ob 14:27

Dohodki in prejemki, ki se upoštevajo pri ugotavljanju veteranskega dodatka se seštejejo in delijo s številom družinskih članov (upravičenec, zakonec, vzdrževani družinski člani). Višina dohodka na upravičenca pa se nato odšteje od cenzusa (497,15 € za leto 2012). Razlika se nato odmeri v višini 60 %  - za vojne veterane iz agresije na RS, kar predstavlja višino veteranskega dodatka.