Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

Tečaj slovenskega jezika Natisni

22. april 2010 ob 09:30
Področje: Državljanstvo  |  Ureja: Upravna enota Celje


Kje tujci opravljajo tečaj slovenskega jezika, kar je pogoj za pridobitev državljanstva?


Odgovori (1)

22. april 2010 ob 10:40

To so naslednje institucije:

- Filozofska fakulteta, Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000   Ljubljana

- Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor

- CENE ŠTUPAR, Center za permanentno izobraževanje, Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana

- Jezikovni center Doba Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

- Izobraževalni središče Miklošič Ljubljana, Miklošičeva 26, 1000 Ljubljana

- Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 5000 Koper

- Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj

- Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 6, 8270 Krško

- Ljudska univerza Postojna, Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna

- Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

- UPI Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec

- Zavod za izobraževanje in kulturo, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

- Ljudska univerza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina

 - Zasavska ljudska univerza, Trg svobode 11 a, 1420 Trbovlje.

 

Državljani tretjih držav, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje in njihovi ožji družinski člani, ki so ravno tako državljani tretjih držav in v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine, so upravičeni do brezplačnega enkratnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Tujec pri upravni enoti, kjer ima prijavljeno prebivališče, vloži zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. V kolikor izpolnjuje navedene pogoje, upravna enota izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, s katerim se tujec zglasi pri eni izmed zgoraj pooblaščenih ustanov.