Republika Slovenija
Občina Celje
Občina Dobrna
Občina Štore
Občina Vojnik

vdovska pokojnina Natisni

22. maj 2013 ob 08:57


VPRAŠANJE --- Brat umrl ....,...... Njegova žena,....... želi odgovor,kdaj lahko dobi pokojnino po možu. HVALA!


Odgovori (1)

22. maj 2013 ob 13:18

Spoštovani!

Odgovoriti na zastavljeno vprašanje je težko, ker manjkajo datumi (rojstni - umrlega in vdove ter datum smrti) in status vdove ( zaposlena oz. brezposelna) in ali še obstajajo otroci , ki so upravičeni do družinske pokojnine ( šolanje najdlje do 26.leta starosti)! Zato svetujem, da se vdova z mrliškim listom zglasi na ZPIZ OE CELJE, Opekarniška c.15/c , 3000 Celje, kjer bomo podali natančnejše informacije !